Reklamace

Zakoupili jste zboží, které po nějaké době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? Připravili jsme pro Vás návod, jak postupovat v případě, že chcete reklamovat výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě. Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak nám ukládá zákon.

Veškeré námi prodávané zboží pochází od oficiálních distributorů pro Českou republiku a je na ně zajištěn řádný záruční i pozáruční servis v síti smluvních servisních středisek po celé ČR.

Jak Reklamovat ?

Výrobek můžete zanést nebo zaslat do jednoho z autorizovaných servisních středisek*, které jsou určeny k provádění záručních oprav. Pokud se jedná o větší spotřebiče (chladnička, pračka, apod.) spojte se s pracovníky servisu nejdříve telefonicky, nebo e-mailem – technika totiž vyšlou přímo k Vám, ten posoudí situaci a navrhne další postup. U oprávněných reklamací pak za tyto služby neplatíte žádné poplatky. Reklamaci můžete nahlásit také přímo v naší prodejně na adrese Fr.Ondříčka 52, 37011 České Budějovice. Ve všech případech, prosím, přiložte doklad o koupi, záruční list (pokud byl součástí) a průvodní dopis s popisem závady. Nezapomeňte na Vaše kontaktní údaje!

*Seznam autorizovaných servisních středisek máte uveden na záručním listě nebo byl přiložen přímo ke zboží. Vyhledat nejbližší středisko můžete také na webových stránkách konkrétního výrobce.

 

PRŮBĚH REKLAMACE:

Ve chvíli, kdy s námi budete chtít řešit reklamaci, společně sepíšeme protokol, do kterého zaznamenáme aktuální datum, přesné označení zboží, které je předmětem reklamace a také způsob vyřízení, jaký požadujete. 

Až bude reklamovaný předmět opraven, vrátíme Vám ho i s potvrzením, jakým způsobem byla reklamace vyřešena, včetně data vypořádání a popisu provedené opravy. A písemné potvrzení od nás dostanete i v případě, že bude Vaše reklamace považována za neoprávněnou (s popisem důvodu zamítnutí).

CO S PŘEDMĚTY S NEODSTRANITELNOU VADOU?

Pokud bude reklamované zboží posouzeno autorizovaným servisním střediskem jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

NEMŮŽEME RUČIT ZA ZA VADY V TĚCHTO PŘÍPADECH:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.